Utbildning ADHD och beteendeproblematik (ålder 9-18 år)

Sammanfattning

Kursledare:Martin Rahlèn, Familjebehandlare, Säkerhetsakademien Uppsala
Pris:995 kr per/person. Om ni kommer två personer från samma familj så betalar ni 1295 kr för en heldag.

Avgiften betalas till bg 410 - 5615. Ange namn vid betalning.

Anmälan via mail till martin@ssk.se. Ange fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Sista anmälningsdag 2/5 -18.

OBS! Vid färre än 10 anmälda deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen och kursavgiften betalas tillbaka.
Lokal:Säkerhetsakademiens lokaler, Kungsgatan 62 Uppsala (2 tr)
Datum:För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77.
Tid:09.00-16.00
Lunch:Bekostas och intas på egen hand.

Denna utbildning är riktad till dig som förälder/föräldrar som har en ungdom som antingen har diagnosen ADHD och beteendeproblematik eller misstanke om att ungdomen har ADHD och har beteendeproblematik i vardagen.

Kursen kommer att till stor del att handla om hur du förebygger och hanterar konflikter i vardagen men även en del kring förklaringsmodeller/orsaksfaktorer till diagnosen.

Du bör ha gått någon grundkurs inom föräldrautbildning för barn med beteendeproblematik som t.ex. COPE eller motsvarande utbildning för att ha största möjliga utbyte av utbildningen eller införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt.

Kursen leds av Familjebehandlare Martin Rahlèn som har lång erfarenhet av att jobbat med familjer och barn/ungdomar som har ADHD och/eller beteendeproblematik både inom Barn o Ungdomspsykiatrin och numera Säkerhetsakademien. Här finns mer info om Martin.

Exempel på innehåll i utbildningen:
  • Förklaringsmodeller och orsaksfaktorer till diagnosen ADHD
  • Vad innebär det i vardagen att ha ADHD
  • Genomgång av kärnsymptomen vid ADHD
  • Skillnader social problematik och ADHD-problematik
  • Problemlösning
  • Konflikthantering
  • Hur hantera ADHD utifrån ett familjeperspektiv