Hot och våld - Inspelad utbildning

Inspelad utbildning inom Hot- och våldshantering i praktiken

Nu kan du köpa vår inspelade utbildning inom Hot- och våldshantering i praktiken till din arbetsgrupp eller till dig själv.

Utbildningen innehåller följande delar:
 • Förebyggande åtgärder (modell, bindande föreskrift, riskbedömningsverktyg etc)
 • Handlingsplan (agerande under och efter situation med hot och/eller våld)
 • Krispsykologi och enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
 • Taktisk kommunikation (enkel och lågaffektiv modell med vetenskapligt och empiriskt stöd)
 • Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, laga befogenhet etc)
 • Enkelt självskydd (teknik för att skydda dig själv, hjälpa en annan och för att kontrollera våldsamma personer)

Säkerhetsakademien har idag utbildat mer än 300.000 personer inom Hot och våld och denna utbildning ger dig konkreta verktyg som du direkt kan använda i din verksamhet för att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma personer och situationer.

Verktygen är generella och fungerar på alla arbetsplatser där det kan inträffa situationer med hot och våld.

Följande ingår i kurspriset:
 • Inspelad utbildning med 6 moduler (ca 5 timmars utbildning)
 • Boken ”Hot- och våldshantering i praktiken”, Stafbom 2019 (Columbus förlag), värde 199:-
 • Kompetenstest
 • Kursintyg efter godkänt kompetenstest
 • Råd och stöd via mail i 6 månader efter genomgången utbildning

Kostnaden för denna utbildning är endast 995:- per person.

Följande tillkommer:
 • Moms.

Vänligen be om särskild offert gällande större grupper.

Observera att utbildningen är personlig, att priset är per person och att utbildningen, kompetenstestet och intyget skickas ut till din individuella e-mailadress.

Smakprov ur Hot och våld - inspelad utbildning