Neuropsykiatri och Beteendeproblematik (ålder 11-18 år)

Sammanfattning

Kursledare:Martin Rahlèn, Familjebehandlare, Säkerhetsakademien Uppsala
Lokal:Säkerhetsakademiens egna lokaler, Arrheniusplan 12, Uppsala
Datum:4-5 dec 2021. För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77 alt martin@ssk.se

Denna utbildning är riktad till dig som förälder/föräldrar som har ett barn/ ungdom som har diagnosen ADHD och/eller AUTISM. AUTISM= Autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning och utan samtidig nedsatt språklig förmåga och beteendeproblematik, eller misstanke om att ungdomen har ADHD och/eller AUTISM (AUTISM enligt ovan beskrivning eller drag av dessa diagnoser eller någon av diagnoserna) och har beteendeproblematik i vardagen.

Kursen kommer att till stor del att handla om hur du förebygger, löser och hanterar konflikter i vardagen men även en del kring förklaringsmodeller/orsaksfaktorer till diagnoserna och tillkommande beteendeproblematik.

Kursen leds av Familjebehandlare Martin Rahlèn som har lång erfarenhet av att jobbat med familjer och barn/ungdomar som har ADHD och/eller beteendeproblematik både inom Barn o Ungdomspsykiatrin och numera Säkerhetsakademien. Här finns mer info om Martin.

Exempel på innehåll i utbildningen:
  • Genomgång av diagnoserna ADHD/AUTISM (teori+ diskussioner i grupp)
  • Hur skapa en god Allians och Relation till sitt barn/ungdom (teori +diskussion i grupp)
  • Effektiv kommunikation (Teori+ situationsspel av ledarna av kursen+ diskussioner i grupp)
  • Miljöanpassning och stressreducering (teori+ diskussioner i grupp)
  • Problemlösning (teori+ problemlösning i små alt helgrupp)
  • Belöningssystem ( + och – med detta verktyg, teori+ diskussion i grupp)
  • Introduktion av en enkel beteenderegistrering och beteendeanalys (teori+ praktik i smågrupper)